Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy i zwrotu towaru w stanie niezmienionym. 

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

Należy wtedy :

a) powiadomić nas o zamiarze odstąpienia od umowy (wystarczy email na sklep@toshiba-sklep.pl, fax lub list pocztowy)

b) spakować ze starannością otrzymany Towar do oryginalnego kartonu wraz ze wszystkimi otrzymanymi akcesoriami. Bardzo prosimy nie oklejać karonu nadmiarowo taśmą klejącą. Zalecamy w miarę możliwości użycie folii strecz lub bezbarwnej taśmy klejącej. Proszę pamiętać o starannym ułożeniu akcesorów (np. kabli) aby nie zniszczyły(porysowały) notebooka w trakcie transportu

c) wysłać spakowany karton do nas na adres : HSI Sp. zo.o., ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole 

Jak tylko otrzymamy przesyłkę i pozytywnie zweryfikujemy jej zawartość zlecamy przelew zwrotu wpłaty za zakupiony wcześniej Towar. (ustawowo 14 dni, realnie 2-3 max)

 

Wzór odstąpienia Pobierz wzór odstąpienia od umowy

 

wzór odstąpienia od umowy :

………………..…………………………….. 

(miejscowość, data)

….........................................

imię i nazwisko konsumenta

…........................................

adres konsumenta

Sprzedawca

toshiba-sklep.pl  HSI Sp. z o.o.

Technologiczna 2, 45-839 Opole

tel. 77 4427161 sklep@toshiba-sklep.pl  

Formularz odstąpienia od umowy 

Ja, niżej podpisany/a, korzystając z ustawowego prawa odstąpienia od umowy zawieranej poza lokalem przedsiębiorstwa, w terminie do 14 dni od wydania towaru, niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży zawartej w dniu…………………, dotyczącej  .....………………………………... …….………towar otrzymano dnia............................................................  

………………………………………

Data i podpis